Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičský sbor v Podbořanech

Dobrovolný hasičský sbor v Podbořanech vznikl v roce 1871. Nedochovaly se pramenyo tom, kdo byli jeho členové. Politický okres Podbořany byl v tehdejší době osídlen převážně německým obyvatelstvem, avšak z dostupných pramenů (,,Deset let hasičského spolčování v království Českém‘‘), která byla vydána také Češi. Hasičský sbor v Podbořanech byl sdružen v německé sekci hasičské zemské jednoty. Pro zajímavost některé údaje z roku 1888.

         Sbor dobrovolných hasičů v Podbořanech měl 67 členů, politický okres Podbořany měl 19 hasičských sborů se 757 činnými členy. Tyto požární sbory disponovali jednou savou stříkačkou (sundavací), 16 vozovými stříkačkami a dalšími 16 malými přenosnými stříkačkami, 2785 metry hadic, 189 požárními košilky,jednou lékárničkou, více než 70 žebříky, určitým množstvím lan, háků, 3 plachtami na seskok, 4 přístroji do kouře, 18 různými vozy, 12 kolnami na stříkačky a 3 ležišti. Za rok uskutečnily sbory 161 cvičení a veřejných vystoupení a vyjeli k 19 požárům.

         Situace ve vybavení hasičského sboru v Podbořanech se značně zlepšila po vzniku Československé republiky. Dobrovolný hasičský sbor byl zásluhou členů a občanů vybaven přiměřenou hasicí technikou té doby a v roce 1931 byla vybudována nová požární zbrojnice.

První požár po osvobození pohraničí v roce 1945 vznikl v červenci v Letově. Byl to první zásah bez organizovaných členů. Byl ustaven přípravný výbor a 4.9.1945 byla svolaná valná hromada dobrovolného hasičského sboru, na kterou se přihlásilo 36 členů a 2 ženy, pracující ve vnitrozemských organizacích. Na valné hromadě byl zvolen Karel Kališ, tehdejší předseda místní správní komise a velitel p. Píša.

V roce 1945 byly pouze 2 přenosné stříkačky, výsuvný žebřík, dostatek hadic. Nebyly však stejnokroje a hlavně chyběl dopravní prostředek.

Pořádáním tanečních zábav, plesů a tradičních poutí se podařilo získat peníze a ze zvláštních zdrojů byly zakoupeny pracovní stejnokroje, nákladní auto Ford a terénní vozidlo Jepp.

V roce 1950 nastává velká změna. Jsou zrušeny dobrovolné hasičské sbory a přejmenovány na Svaz požární ochrany, složka Národní fronty a požární sbory jako složka Národního výboru. Tímto bylo požárníkům velmi pomoženo, protože veškerou techniku, výzbroj a výstroj zajišťují Národní výbory ze státního rozpočtu. Peníze, které si vydělal SPO na zábavách a brigádách jsou určeny za vykonanou práci na zájezdy a občerstvení při dlouhotrvajících požárech.

V roce 1950 vyhořela celá obec MĚTÍKALOV  a o den později SEDLEC. Dále zámek v Mlýncích, statek VALEČ, i dětský domov VALEČ. Vše lehlo popelem, protože pomoc byla volána pozdě.

V roce 1951 byla zakoupena automobilová stříkačka PRAGA RN 16. Po stálé touze rychlejších zásahů byl získán vrak cisterny OPEL, kterou p. Zeman opravil a dal ji do pojízdného stavu. Po dlouhé době a pro technické vady byla vyřazena a zaměněna cisternovým vozem RN 16 a dále pak vozem ZI 11 – ASC16, který byl po devatenácti letech vyřazen.

Pro sbor největší akce byla v roce 1954, kdy sbor pracoval na živelné pohromě v Sokolově plných 6 dní. Rovněž v tomto roce vypukl požár Velkoobchodu Jednota.

V roce 1965 byla přistavěna nová požární zbrojnice s ústředním topením.

Od roku 1945 se podle evidence Požární sbor zúčastnil 863 požárů. Nejvíce jich bylo v roce 1976, kdy bylo největší sucho a obilí hořelo kolem tratí celkem 50krát. Za obětavou práci jsme byli odměněni „ Čestným uznáním ‘‘ nadřízených orgánů a v roce 1970 jsme obdrželi ,, Čestný prapor ústředního výboru SPO ‘‘.

Požární technika byla nahrazena novou a to 2 cisternovými vozy TRAMBUS (Škoda 706 RTHP – CAS 25), 1 dopravním automobilem A – 30 (Avia) s kompletním vybavením, 3 přenosné stříkačky, výsuvný žebřík, vzduchové dýchací přístroje SATURN, dostatek armatur i oblečení.

 K 1. máji 1985 je organizováno 6 žen, a 63 mužů z toho je 40% ve vyšším věku. Hlavní kádr je v mládeži, do které vnikla zakládající organizace lásku k požárnímu sboru, aby hájili čest, kterou vybojovali starší členové přes veškeré potíže.

                                                                                                                                                                              Zápis historie od založení do roku 1991

 

V období let 1992/93 byla zahájena rekonstrukce požární zbrojnice, ve které byla následně zřízena nepřetržitá služba profesionálních hasičů. Toto období bylo pro mnohé členy konečným ve sboru. Z části jedné za to mohlo zaměstnání členů v soukromém sektoru, kde byl problém s uvolňováním k výjezdům a částí druhou, bylo zklamání členů z profesionalizace jednotky v Podbořanech. Profesionální jednotka s dobrovolnou působily a působí do dnes společně v jedné budově, kde na pravé straně působí HZS a na straně levé SDH. V tu dobu jednotka SDH měla ve svém vozovém parku Škoda 706 RTHP – CAS 25, Tatra 148 - CAS 32 a Avia A – 30. Bohužel pro všechnu techniku už prostory nebylo možné využívat a zůstalo pro SDH jen vozidlo CAS 25.

                                                                                                                                                                                                         Období let 1992 až 1999

 

SDH Podbořany ukončilo činnost ke konci roku 1999 a začátkem roku 2000 vznikla Výjezdová jednotka města Podbořany s počtem 6 členů pod velením W. Hýny.

Naším jediným prostředkem zůstalo vozidlo CAS 25, které nám sloužilo do roku 2007. Vozidlo bylo prodáno městu Vroutek pro místní jednotku, kde byla provedena kompletní renovace vozidla.

Naše jednotka se postupně rozrůstá a v roce 2007 čítá 14 členů, kteří věnují spoustu svého volného času k této činnosti. Začátkem roku 2007 jsme oficiálně převzali vozidlo LIAZ CAS 24, které město nechalo opravit a provést generální opravu nástavby. Následně bylo zpět založeno SDH Podbořany.

Protože stará technika již nesplňuje požadavky dnešní doby, musí být postupně nahrazena za novější. Jednotka je jednou ze složek financována městem. To je samozřejmě omezeno městským rozpočtem pro daný rok.

V roce 2006 jsme získali několik sponzorů, kteří nám přispěli na naši činnost. Postupně dokončujeme vybavení vozidla a tím zvyšujeme naší variabilitu.

10.10. 2007 byl založen kroužek Mladých hasičů, kde hlavní činností je seznamování s požárním sportem. Pro tuto činnost musíme ještě spoustu věcí dokoupit a zvážit zda tyto finance budou dobře investovány. K jednodušší přepravě mládeže, ale i mužstva k mimořádným událostem byl pořízen dopravní automobil Ford Transit, pro který jsme měli možnost pořídit garážovací prostory v areálu bývalých kasáren. Jedná se o objekt, kde se nacházela autolakovna vojenské techniky. Veškerá brigádnická činnost směřovala do rekonstrukce tohoto objektu. Objekt má ke garáži i menší zasedací místnost, kuchyňku a sociální zařízení. Vše je k dnešnímu dni zrekonstruováno k plnému využití jak pro mládež, tak veškerým dalším aktivitám SDH.

3.3.2017 Naše jednotka slavnostně převzala nový zásahový automobil Tatra Terrno CAS 20, která nahrazuje předchozí LIAZ CAS 24. K automobilu byl od města Podbořany propůjčen historický prapor, který byl směřován ke 145. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Podbořanech. Vozidlo LIAZ bylo prodáno obci Očihov pro místní jednotku SDH.

8.8.2018 nám byl do užívání předán dopravní automobil pro přepravu mužstva k zásahům i s přívěsným vozíkem Fiat Ducato. Toto vozidlo nahradilo předchozí Ford Transit, který už dosluhoval.

 Období let 2000 až do současnosti

 

Fotografie z historie SDH Podbořany

Soutěže

Den otevřených dveří

Požární cvičení

Různé fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář