Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE SDH

 

 

 

Dobrovolný hasičský sbor v Podbořanech vznikl v roce  1871. Nedochovaly se prameny o tom, kdo byli jeho zakládající  členové.

Politický okres Podbořany byl v tehdejší době osídlen převážně německým obyvatelstvem

avšak z dostupných pramenů ( „Deset let hasičského spolčování v království Českém“)

která byla vydána začátkem roku 1889, lze s jistotou tvrdit, že jejími členy byli také Češi.

Hasičský sbor v Podbořanech byl sdružen v německé sekci hasičské zemské jednotky.

Pro zajímavost některé údaje z roku 1888:

Sbor dobrovolných hasičů v Podbořanech měl 67 členů, politický okres Podbořany měl 19 hasičských sborů se 757činnými členy.

Tyto požární sbory disponovaly jednou savou stříkačkou ( sundavací) , 16 vozovými stříkačkami a dalšími 16 malými, přenosnými stříkačkami, 2785 metry hadic, 189 požárními košíky, jednou lékárničkou,  více než 70 žebříky, určitým množství lan, háků, 3 plachtami na seskok, 4 přístroji do kouře, 18 různými vozy, 12 kolnami na stříkačky a 3 lezišti. Za rok uskutečnily 161 cvičení a veřejných vystoupení a vyjeli k 19 požárům.

Situace ve vybavení hasičského sboru v Podbořanech se značně zlepšila po vzniku Československé republiky. Dobrovolný hasičský sbor byl zásluhou členů a občanů vybaven přiměřenou hasící technikou té doby a v roce 1931 byla vybudována nová požární zbrojnice.

První požár po osvobození pohraničí v roce 1945vznikl v červenci v Letově.

Byl to první zásah bez organizovaných členů.Byl ustaven přípravný výbor a 4.9.1945 byla svolaná valná hromada dobrovolného hasičského sboru, na kterou se přihlásilo 36 členů a 2 ženy, pracující ve vnitrozemských organizacích. Na valné hromadě byl zvolen dnes již zesnulý Karel Kališ, tehdejší předseda místní správní komise a velitel  s.Píša.

Ze zakládajících  členů se mnoho odstěhovalo nebo zemřelo.Dosud ještě  pracující

s. Zeman. V.SVEJKOVSKÝ , Josef HAVLÍČEK a Vilém DEUTL

V roce 1945 byly pouze 2 přenosné stříkačky, výsuvný žebřík, dostatek hadic. Nebyly však stejnokroje a hlavně chyběl dopravní prostředek.

Pořádáním tanečních zábav , plesů a tradičních poutí se nám podařilo získat peníze a ze zvláštních zdrojů jsme zakoupili pracovní stejnokroje, nákladní auto Ford a  terénní vozidlo Jepp.

V roce 1950 nastává velká změna.Jsou zrušeny dobrovolné hasičské sbory a  přejmenovány na Svaz  požární ochrany, složka Národní fronty a požární sbory jako složka Národního výboru. Tímto bylo požárníkům velmi pomoženo, protože veškerou techniku, výzbroj a výstroj zajišťují Národní výbory ze státního rozpočtu. Peníze které si vydělala SPO na zábavách a brigádách jsou určeny za vykonanou práci na zájezdy a občerstvení při dlouhotrvajících požárech.

V roce 1950 vyhořela celá obec MĚTÍKALOV  a o den později SEDLEC.Dále zámek v Mlýncích , statek VALEČ, i dětský domov VALEČ. Vše lehlo popelem protože pomoc byla volaná  pozdě.

V roce 1951 nám byla zakoupena automobilová stříkačka  PRAGA RN 16. Po stálé touze  rychlejších zásahů jsme získali vrak cisterny OPL  kterou  s. Zeman opravil a dal ji do pojízdného stavu.

A po dlouhé době, a pro technické vady byla vyřazena a zaměněna cisternovým vozem RN 16   a dále pak vozem ZI 11 – ASC16 který byl po devatenácti letech vyřazen. Vše bylo nahrazenou novou technikou tak že  k dnešnímu dni je nám dáno do užívání: 2 cisternové vozy TRAMBUS ,1 dopravní automobil A- 30  s kompletním vybavením, 3 přenosné stříkačky , výsuvný žebřík, vzduchové dýchací přístroje SATURN, dostatek armatur i oblečení.

Naše největší akce byla v roce 1954 kdy jsme pracovali na živelné pohromě v Sokolově plných 6 dní . Rovněž v tomto roce vypukl požár Velkoobchodu Jednota.

V roce 1965 byla přistavěna nová požární zbrojnice s ústředním topením.

Od roku 1945 se podle evidence  Požární sbor zúčastnil 863 požárů. Nejvíce jich bylo v roce  1976 kdy bylo největší sucho a obilí hořelo kolem tratí celkem 50krát. Za obětavou práci jsme byli odměněni „ Čestným uznáním „ nadřízených orgánů a v roce 1970 jsme obdrželi  Čestný prapor  ústředního výboru  SPO.

 K 1. máji  1985 je organizováno 6 žen, a 63 mužů z toho je 40%ve vyšším věku. Hlavní kádr je v mládeži do které vnikla zakládající organizace lásku k požárnímu sboru, aby hájili čest kterou vybojovali starší členové přes veškeré potíže. A za to jim patří velké poděkování.

                                                                   Zapsáno dne 5. května 1985

     SDH Podbořany ukončilo činnost ke konci roku 1999 a začátkem roku 2000 vznikla Výjezdová jednotka města Podbořany s počtem 6 členů pod velením W. Hýny.

Naším jediným prostředkem zůstalo vozidlo RTO- CAS 24, které nám sloužilo do roku 2007. Vozidlo bylo prodáno SDH Vroutek, kde byla provedena kompletní renovace vozidla.

Naše jednotka se postupně rozrůstá a v roce 2007 čítá 14 členů, kteří věnují spoustu svého volného času k této činnosti. Začátkem  roku 2007 jsme oficiálně převzali vozidlo Liaz CAS 24, které město nechalo opravit a provést generální opravu nástavby.

Protože stará technika již nesplňuje požadavky dnešní doby, musí být postupně nahrazena za novější. Jednotka je jednou ze složek financována městem. To je samozřejmě omezeno městským rozpočtem pro daný rok.

V roce 2006 jsme získali několik sponzorů, kteří nám přispěli na naši činnost. Postupně dokončujeme vybavení vozidla a tím zvyšujeme naší variabilitu.

10.10. 2007 byl založen kroužek Mladých požárníků, kde hlavní činností je seznamování s požárním sportem. Pro tuto činnost musíme ještě spoustu věcí dokoupit a zvážit zda tyto finance budou dobře investovány. Nad tímto vším bdí náš nejvyšší a tím není nikdo jiný než starosta města

Mgr. Radek Reindl, za což mu děkujeme.

3.3.2017 Naše jednotka slavnostně převzala nový zásahový automobil Tatra Terrno CAS 20, která nahrazuje předchozí LIAZ CAS 24. K automobilu byl od města Podbořany propůjčen historický prapor, který byl směřován ke 145. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Podbořanech. LIAZ předán jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Očihov.

 

Fotografie z historie SDH Podbořany

Soutěže

Den otevřených dveří

Požární cvičení

Různé fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář